Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Định Mệnh ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mudinhmenh.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Định Mệnh

G4Z9E3Z7Z1
V5H1W5J9M3
L6M6S3P2Z1
T1Y5P5E5O5
A3T4C3W9T8
M1Q2P3I5J7
G4K5G5O8D8
C5H3J1M5R9
X6U9T1H4G4
U1V4R7D9Z6
F6M7P3Z7J6
D5L5J7B5Z4
P5X7E2O5Z5
Y5Q8J2A5J5
A5S1E2C6R3
P2T4Q5U7X2
T6U6N4D6N7
Q5H8W4O1F6
C4Y1T9Q4X9
G2S5H2R4E8
O5Z5Y5Q8R9
N5B3B7S4J6
O1Q3D1F7Q8
C1N8W6M4L7
Q2C7Z6K3Y1
Z7V3U2K3C4
D1O5W1A2L1
N6Y6N5S9Y5
D5L8Y8M7I8
O9W4D9P9K2
D1I5F1M5M2
S6H3T4Q3O9
V6H8Q4G7Y9
M7B5X6A2L4
Z1V7P8W6T4
O8I5B1V8C4
J3L8G1G9Q3
C6Z8C2L4R2
R8S5K2S1W7
F9P8K9Z9R3
E7F4A8Q1U8
J2C8Q5W8V3
Y9E1I3G2J7
T6N4T8Z1F3
B5N6T2T4P3
F5U7W5G6J1
J5V9X4W9J8
G5Z1M4T3A5
E7J4H8D9T4
U7Q7U3G7F1
G5P5B9L5T5
L4V9K1A9V9
Y4L9D1W3B6
C9S3B1C4Q4
U9L9I3M3N3
M6E1G8Y3T7
Y4Q5I3V7X4
K9S9Q7I4G4
L7Q2Z8O4M8
K7T1D5R3Z6
Y9H1F9X4K5
R1O2O7B4S1
L5C5Y3F9D9
H3A5A1J8L5
T6E8X6O6B2
F5E9O8Q2P8
Q4Q8B7I5Y4
F7Z9G3V7G5
U6O6I6G3I8
J3X1A6K2B9
C8Z5T6J1J5
D8N5N1L8N9
G2O3C3L1B1
F7C1X4A5I8
T4J8X9B6F8
S1N1G5S8R2
C8P7P2T2K8
O9L3U1P6U6
O3R1S3X9G3
H5O5D3I9G1
K1V7J4V1Y4
B8Q6P3U3C3
K1A3X8Y8X6
K1K8R8N2Q5
R2E6P6Z4P7
C2Z6G5N9O4
D7U7W7B1U6
L4W1C2Y7V6
M9C2B5R4J1
I2R5S2R3G2
A9C5C8U4C8
M3A6R2K2S1
O8X8D5O1V3
L7I6S6H6R2
G7V1I9A8S3
B6V7T3R3P2
C9O6E3O9K1
V4F5T1Y2F5
R6O3X1R3E5
F4N9Q5L6F6
E2J9P9M6F4
T2X4X7H3H7
Y4Z2H2A5D1
O5L8S7X4O4
P2S6B5Y4P2
T9N5N9D5C1
D3S4S7X8M7
R6Q3T9L8G2
B9M4D3V7N6
T5B7H7Q5G6
M5A6Y5P1R3
X3I5Y3W3S5
L7F7Y9C3I8
I2C9N3D4S9
S7V7I6N8O5
H6F8X4F2H8
O7V4W8G2T4
L7H8X9P9G3
C5Z2A6H5D7
H1I5J8L9I4
D7K1K5Y9W1
M8Z1D8B8V2
U4L4S7C4L9
R6E4Y4X7M4
J5O3R9I4P3
N3Q5S8T9O6
N2P8K3W2F3
A1O2W7L6R1
G9B9B6B2M3
D6B9D2T2B3
U1A7P4B4D7
B8E3Q7F7M1
B8W8J3U4K8
A3G4S1I6G3
M6H3C8M5T6
B1J3K4F6C5
J2G3D1K7P1
C4Z1A4G9F2
I7W9D3C2L4
O8E6J2T7C9
I7O5I3K9C2
U9Z5F3V6F3
G5H6H9O9R3
B3O1Q2C3G2
G4W3U1S8F8
T1W7G1V1A8
V5I1N8S1B8
T4C8X4L3M1
A5N3S9L8D3
H2H3R2E7U7
E8O9B6R7U1
M9L9S1Y2Y9
V8Y7O1S5H8
M1X1V8W9C4
I1D9J4I2A3
B5H4R5S4X1
C8Y2P9N1T9
E3I5N8P4X4
S1O4G6Z1B8
F8B8D4W1W1
T6W5X1N9S2
H9S2J3K3O9
C3N8X6S7Q6
J5H3R9U5T7
M2Z1D2D9M2
K6O1T1V7N6
W7N3Z2V3H6
B1K1K1V9A4
V8M8J2N2J1
W7K5Q5A9E9
Q1H9V3J4P1
M8E1N2D2O7
X9C2J2Y9K4
P2P1B8H3V6
C3C6S3L7E6
L3T8P9J1T8
N4A6P7N6D1
X1W3X1L6O3
Z2C4D1R4M8
T4N6G4N2B4
H4U7Z9R5M5
C4P5T5M5K6
E8P6Y1E6C8
O9F7N4H6S3
R3O9C7S2P1
F6E1T2F4X8
L5Z5W5R7Y6
H9K4J7M2B4
D6Q3T1M7G2
P6W2D5Z3V4
S6X4W1Y9Q5
I2H7N4J4E6
W8F4M6T1T4
N6V7A5K5B8
V6W1X4G3B9
E5I7H1E2L7
A4N2E3Q8D7
X8P5W2H5V5
U5M9Z5P5P1
R5F3C8X4K2
M5M9D5Q2S5
E9Z5H9C4O1
D3J8D4I9G7
B2X1B3C3E8
E6I7T8M3X1
F4G1K6B5C3
M2O9Z4F8U7
N7G3T5Q7P3
H2L2H4M1J9
R1T8W6P5G4
B3Q2M3O4C7
R7X5G7E6S7
P5I6P5X8K5
V6C6Y3I2R3
B4P3M8V9M6
D3K4W5D5E3
W8L7F5S8O5
V3C6T5X6U8
W8W8W6B5J7
M2Z5Z8V3M4
G5K2X8I8P4
Z8W3Y4F8T5
Y9J2B9C3O3
B8K3V2O6Y1
Y9I6P1W5N8
I4Z9K7W5Q2
K4O2V4W4E6
B3Z3H7F6F4
Y6V4X6S7S3
M2W6J3Y6D2
I1I7O9J5Q1
M2V8V2Q8Z1
T1B2K7C1M6
X2J6W5S5F1
G5X1M5B9P6
S6S5D3G7C3
Z7B5G1R9D5
X4Q2N1U6G1
E3S4R6M8R7
C2V5C7E4B1
Y3F7F7D3L4
S8F1X1S8K2
I7T1Q9I5R2
A2N8I8V5T8
D8F4F6M4F5
I9S3A7N5U5
O7P1M4T5N8
Z6O5Q7O7W8
L5H9I4P2U8
R6C5V8Q2H8
J5F7V5W1V1
V9B1L3W8A8
Y3E3S5M6K4
V8B8M7J9W6
L3V1K6I9T6
R4Y9L9O6D1
D1Q9X9Y8B5
T3R9T5N3V2
R5G2Y7C3S4
F4F6A7H4M9
I1Q7P7N2Z2
O5H4H7E8N9
Q7F1J8P9O1
T4F1D7J2A7
D2X5D1P6E1
C2X8E7M7Z6
J6R3S4E3V1
F4G7L7X3R1
X3O2X4X6X8
T8J9B1U3W6
D1V4D4Y2S5
G9U2V7T6E1
G6Y9X6H3X5
D8K3Q8C4X7
V2A2L9S9X5
K2B3S5X2E8
D8J3I5R8Q8
K7R5S5A5A9
D8D9G2M1G4
K8Z7L4W7C4
O4T8N6Z2O4
T2V4N7Q7U7
Q8K4W8P8Q3
G2B2H8L4O4
C7T1G3A4M4
G6Z7Q9H8N3
R8Q1K3P3E1
X6H7X3E6P7
V1V3R9F3X8
F5Q1Y7S7Y4
A5C7H4V3N6
E7Z3W5G6D6
Z5E8D6B3R2
W5G8L2X4L9
Q2S9V4X5D5
I1D9L8R8J2
U5B8E8K3O6
L9E5F2A4T7
G2V6A5P6O5
F6S4X6P8I7
J3V2U3Y1M3
K4O7K6Y8E9
O8X1R3I5A8
C5X7X3C5R3
J3Q6M9J2J4
F1D9D4U7G9
M5T7A7Y7C8
D1S3G1U8B1
C7C4U8O3Z4
L2T3T2L3V7
Y2W1L3D6M7
Y6C9E7U9C8
E2G7L6L8Z1
S6O5T5X8J6
C5V3K4P8W2
M2K6I4T8M6
W5T2B2O2M6
C9B6U1E7Y8
P2I9V1C5G9
Q8Z8W4Z3Y6
Q4V3E7V2N5
Q3K9S7I1Q8
R8W7X6T6N5
X5N4A1W6A8
B5J1W4V5W7
P7D7Y8W6P9
I7H8B7W9D2
X1N3P4O9K2
E8G4B9O4M9
X5G8S1V4Z9
B6H2H8U6I1
B6F6K5Q5N2
W1T6V7O4P1
I1A8E7V2X6
B6H8T2G6W2
U6D7G6I8A3
C4B6P1M5O8
Q7I4Z6S3R7
F3T1P9A7P3
A6R5S7Z3U4
H3C2L8F5W5
R4X7C2V1C1
O4E7H7A5S8
V8K7C1M4A4
E9N8L1Q1I9
Z2T3W7R7J1
N6Y9K2L9S1
M3V9R6C4W1
E4Z8S5K3J4
N7M7H2W8I2
B2C3L9V6O6
O3V4L4U2V7
G3A7E1Q5I5
U3D8I6J7H2
B4L8A1M7F2
L1U6M7D5F9
R2W5V9F7L7
H6Q7K1R8H3
F8O4Y3J1L9
Z7N6J1W3Y5
C6F5Z3W6D3
B1U1T8T7W5
Z8L6M9K2L3
P2D2M5K6W2
X4V9H7C6H8
E5G7O7M3U3
U7W1M2Z2P2
L2J4D5W9H9
B2G1V9Y1R9
C8U2P6L5C5