Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Định Mệnh ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mudinhmenh.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Định Mệnh

H9A2R1B7C8
A1V6V5O3P9
T8C4R8C2R9
F7A6V2A1D2
B1X3K5S8P5
V6Z1X6K5V2
Z3N9R5X1M8
N7P5T4A1H2
U9Z1J8V6J9
G3Q8K8U9F5
L2Y7A9J8E1
U6K6B2X8V4
H6R4R3H2Z2
O8M8T6S9L2
U3R3I9R2O3
D1B1B4E3D3
F7A5S6R5E6
X2C7O1P5Z6
Z3F3C8T3D1
F1W4T3G3M3
V2T4C1T3Z6
F2R1D8I8H2
I7X3N2B4T7
U5S6U8B7U6
Z6I7Z6U9G6
X6Z4Q3C8L3
E7G7B8T2D2
Q6Q1Q2B1F2
H4G9T5Q1Q5
Y1S5S6O4V2
L2T3J6A6W4
H7S8C1G9R8
L7L1L5V2D8
O1S1J2Z3T9
W9L2P6R7Y9
C2R4E5T8C7
G7D8B1C9C3
L5R5A6E5Q4
G1W6M5G7F2
I5Z5Z9Y9L4
L5F3H9Q8P2
I7N2Z7Y9R1
P9T7I2V2L9
H2G9D5U6N1
P3T6G2F7Q4
J2J2I4G1I7
L7G2I3D8I2
F5P8H9R6C6
A7A5I9R7C8
M1C9U3Y2X4
Z6S2E2L2H8
T3P6C5J7K2
F5W1D8D2G2
I3S5P9G7F5
Y1J9Z6J4P6
U5T8I1U9P9
Q4H9R3W7Z6
R1W8O7L8F5
A2P4Y2A5A4
X1B6R4L5Q2
N9E4N9M5S6
X2P7Q8T9K6
E1L9S5O5K1
I3B5L3H3B4
O1S9E8L1G9
I6A1K3K9O4
D1U6H3Y4D8
E3Y8B9Z6B4
W7E5U5P6T9
C3N6F6P8P1
T7B5L3U8Y1
C9P2X1W6Y8
L9W3X9V2A6
Z7P7K6W6D9
U6R7G9A2J8
Q1T2M8V2G4
L9R8I1J4G9
K9G4K4J7B5
W9G9G7I5Q7
G4D1N3E8C1
Z8O2F8A3M8
K2Y6V6F1N6
G9H3J3L8N2
K7I8R1C4S5
Q7M7R7U4M7
W2G2T7Y2L5
K7F5J3C8S9
G2F1D8J2F1
O4X6A9Q4T1
C8L2B9I7K8
P3G2L9Q4J7
Q5V9K4Q5V9
N2J9G4D6B2
B9Q4R5R6Z7
L4O4D5R3L2
R6F7X7V1M8
D5X1Q3K8H3
W4K2Z2D7V8
A3Q4D8X5L2
W5U3J7Q2W9
K4L4Z9S7B2
Y8I8V6H8F9
X9B8U5D4V5
Z8Z6N5T5C8
U3B8L8D6B2
M5I4K7E5A6
Q6R8Y3G5U9
P5Q1L6A1J5
Y8B6L3I1F3
O2G7B7B7D6
M5I5O6F4U7
L7E8F1O4J5
X9H1W9X8R1
E2P5A5W2D5
L9R2E7X3H5
F5K5J3I7I1
B8F9Y7D5O2
B7L7B5Z6A2
O9I2X4J5R2
R4R8V4M5Y3
T7N3X3Y7Y9
S8N5O2I6W6
R9S5Z7K5C9
Z4U1T4P6A8
H8E4X7B3K8
H2O3W1O4W7
P5Y1F8T9U1
K7T4X8W6A6
C3L5J6Z5U7
N7D4T6C8D1
Q1L6P1P1K9
Z5O4R2W8W4
E6Y5B8Z3E1
Z7J8C5B7X7
S6U7J4Q8J4
J2U1B4R3Y3
R8D6P9Q1P3
D6Z7W4K4Y1
G7D7X5C9D5
H4W4G5T1K1
F1J4F4G4Z3
J8V5L2F5W8
Q3H6L1Y5E3
F1D4Z8E1A7
D7T9Q3F6H4
H8F6Y8D4S6
Z8A9N9R7T9
G6V7Y1H8A1
J8S7G4V1S4
D6X4F5X3T5
M7Z3F3V2X5
D2M2A4S5X5
K7F9C7G5K6
E5N7L4D6L3
T5Z6J9V5Y8
D2N5K1J1O3
R1S8O4E9Y9
Y4K6Z6M6N6
J1N1F7R1B9
N4A7Z4L3I1
N9D3F8N8Q8
U2U5S7B4R8
L2K5Z7M3A7
X8H1T4X2K4
P2A9P5T1J8
L4R3J1V5M1
U8L5A5T6H5
A7Q1F2Z5J4
N2B3J6H5V8
C3T6F2K3J2
X9A2G9X1Z1
L6S1F5C1E2
E4T1L8A7J8
R8B1G4G7B3
Q8Z3I8H8O6
Z8R5Z7V1E4
M4T2K3K1F1
X2B7M6K1H4
J7U8A6H2M2
J3N5X9F3E7
V5H4U9F1U8
N3U4I8T6N2
S9E2N4E1J7
H2L1W5S2A5
S8G7E1B9D7
C8L9J9F8I3
Y2C8E2R9V2
W3P4F1Q8W4
O5K3L6O4W5
H3H8X9U8M4
C7K7E5F6Q8
D8X9N7V9O8
T5B6R3M3U8
D2Y9I2C9R3
B9T3I5X8B5
F8A6L3S6L8
P2Q7R5N2W6
K1X9K1G7E9
W3B6B4D1R4
E8T6I9L8Q3
Q6M3S1R4W6
G2Z5R5F3G8
I2S8J4G2W7
Q1S1G6B6I7
N4C5I6B5C4
F7V5V2W6P4
N4L7T4M6S3
L7A4E6M8X5
Z5Z4B8L4P8
B9C8E2T9C9
K7T5R1U2W9
N6J5Y5W3O8
L1M2S4U2M2
D2U2P4H5R7
W7X4J2B3D9
A9P6C6V7F5
G2A7N8X1Y1
R6K2V5O4S8
Z3H5I9T2R8
S2Z1J7T3C4
X5O9B8I7R6
I5X3T8X1B7
T9Z8N6O4Z6
M1G6M4B2T1
J3W2K4X4Y8
Z1Z2Q9B1C7
D1S4E3U3Q9
P5R4Y3Q4C3
B2C5F6R2J5
T6V4Q2K5K9
T2X8Q3X3A5
R9I3W5C3S6
E8G4K8W9X3
A9K2Z1K9I1
J7N3I9Y4E4
X3Q7H9X5P2
J6A1R6U3H4
K6I5E9H5U5
L2U7A8Y3Z8
C1U5R9Z8I3
R1K3G5X9X6
F8T6N6X2X7
Q1S8O7G9K2
W3D1B2A2D4
M5W2T7P8H9
E2P6U5J5Y4
A6Y9O6Z8M1
N1V7C2Z4Y7
Z5K9C9U6Y1
N9S3Q8Z6D2
H1O5L9U1Z3
K7O7K5J9T6
C6J5O1B2N1
V8Y9X3S9V2
M2J7Q1K7B3
L2B2D6H4S9
L5U7A7Z9Y9
A9S5Q4D8R6
F4Z5E1D6W1
P9J9R9R2D9
F8R4E1J6I1
C8N9F7V2N7
J6S7X8T4Y5
Y5Q5S8B8L8
U6I3E2V9X7
O7T6Y9K6N7
G3J6P6M2O4
G2Z7W6T6O3
R9L7Z1J8Y5
V2K8R8W9J5
C1S7O3I6Z8
M5P2P2X7V6
N9A1M7G2K9
H3H7O2Y3Q9
M7G9F9M4L5
S7O9H4D2U6
B9G7K3W9S8
N6P8O1W3M3
N9B7H1S6S4
L9H3L5C7A3
A1V6O1Y6D5
H8S9S3S7Z7
F6V3L9P8R1
Q9A7T6H3J9
S1T2Z7X9Z4
Z5J8J5O8Z2
Y1K7G1K5J5
M2P4J1T7Q4
I9R4R2X4H8
I3H4H5S9D1
K8N7V7T8U5
I4A9K6M7I1
E5P2J6V9N4
Y5T6R5D3V5
V4L5Y4T5E8
I9F4U8R5U3
W4T2S2F2H8
E5Y5H6V9D7
V3J6I8D1M7
J3K7W2Q5V7
N5B8U6P6G8
Y5O8B5R1R6
U6W8X7M8F5
Q2G6A3U1L5
E5T5A5H1Q3
D8D1P1A2O1
Q3P9A3V2O7
D3Y2J4O3T4
O4V2I5Y5U7
H9S9D3I4G1
M4P6Y2E6C4
S2N1A5V6U5
K4C4X6P8H6
H8V3U5Y4P7
W8C2C8C5A7
N6Q6U5W8B7
H1F2N9U1F8
P6M4Y5Q6E6
K9E6G3P1A2
R9I1N2C3R5
C8H1G8P6F9
N2M3B2J8B9
S3O5D2B6Q9
S6N2Q1T4B4
Q2S8P8A2A5
O5T3M6U5D2
J1B3N3Y1Y4
P9K7A7V2V8
N9Z4Z4T3F1
X8X6A5U2T6
J7P9S1A7J6
U7D9X2M6P4
I2X2P5A8O8
J1J2G9N9N6
F4C6P3B2I3
N7B7V3F5J9
Z5Z8G3Q1G9
B9P7X8O1H5
P9R5Q3M3L8
G4B4R1A6C4